Blag Forbairt Naíonraí Teoranta

Samhail Nua Mhaoinithe

Posted on: 30/03/2012

Forbairt Naíonraí Teo maoinithe ag Foras na Gaeilge. Tá Foras na Gaeilge ag beartú deireadh a chur le bunmhaoiniú bliantúil d’eagraíochtaí Gaeilge. Faoin gcóras nua maoinithe nó ‘Samhail Nua Mhaoinithe’ atá beartaithe ag Foras na Gaeilge, chuirfí deireadh le maoiniú 19 n-eagras Gaeilge fadbhunaithe, Forbairt Naíonraí Teo ina measc. Chuirfí deireadh leis na seirbhísí a chuireann Forbairt Naíonraí Teo agus na heagrais eile ar fáil. Ina áit, bheadh i gceist chun tairiscintí a lorg ar scéimeanna trí bhliana i réimse teoranta gníomhaíochtaí. Ciallaíonn sé seo go mbeadh ocht scéim ann in áit bhunmhaoiniú do 19 n-eagras, agus go mbeadh comórtas ann do na scéimeanna, a bheadh oscailte don mhórphobal.

Tá seasamh láidir comhaontaithe ag na heagraíochtaí bunmhaoinithe agus ag pobal na Gaeilge i gcoinne na samhla nua molta agus i gcoinne na n-impleachtaí a bheadh ann don earnáil.

 

Iarraim ort leis seo an achainí a shíneadh agus a chur ar aghaidh chuig gach ball foirne agus coiste den naíonra agus de phobal an naíonra agus lucht bhur n-aitheantais uile.

 

http://www.petitiononline.ie/petition/don-t-destroy-the-irish-language-voluntary-sector/1437

 

 

Tá tacaíocht na naíonraí agus an phobail de dhíth ar earnáil na Gaeilge. Is den riachtanas é go bhfaigheadh an earnáil tacaíocht láidir ar an gceist seo.

Tá Foras na Gaeilge i mbun próisis chomhairliúcháin ar an samhail nua mholta faoi láthair. Tá an t-eolas uile ar www.gaeilge.ie/ForasnaGaeilge/Samhail_Nua_Mhaoinithe.asp.  Aithnímid áfach go bhfuil sé an-chasta mar chur chuige agus dá bharr sin tá teimpléad ullmhaithe ag na heagrais bhunmhaoinithe a chabhróidh leat an ceistneoir a chomhlánú nó aighneacht a sheoladh isteach.

 • Ciallaíonn an tSamhail seo go mbeadh obair na scéime dírithe ar naíonraí sa Ghalltacht agus sa Ghaeltacht, agus i dTuaisceart Éireann. Tá foireann de 14 (seisear (6) lánaimseartha agus ochtar (8) páirtaimseartha, 10 bpost choibhéiseach lánaimseartha (FTE)) molta ag an bhForas don obair seo ar fad.  Faoi láthair tá foireann de 18 ag na heagrais atá ag plé leis na luathbhlianta Gaeilge (Forbairt Naíonraí Teo, Altram agus Comhar Naíonraí na Gaeltachta).
 • I bhfianaise an mhéid oibre a bheadh le déanamh chun forbairt agus tacaíocht a sholáthair do na luathbhlianta Gaeilge lasmuigh den Ghaeltacht níl scóip na scéime seo réadúil, inmholta ná indéanta ar chúiseanna straitéiseacha ná ar chúiseanna maoinithe.
 • Tá saintaithí, saineolas agus saintuiscint léirithe ag Forbairt Naíonraí Teo le 30 bliain anuas. Bheadh cailliúint na saineagraíocht seo agus a cuid tionscnamh, seirbhísí tacaíochta, srl. tubaisteach d’earnáil na luathbhlianta Gaeilge.
 • Forbairt Naíonraí Teo ionadaíoch ar gach seirbhís luathbhlianta Ghaeilge i bPoblacht na hÉireann, lasmuigh den Ghaeltacht. Is í Forbairt Naíonraí Teo an t-aon eagraíocht tacaíochta agus abhcóideachta a dhéanann stocaireacht ar son na seirbhísí luathbhlianta Gaeilge. Tá obair riachtanach ar bun ag Forbairt Naíonraí Teo, obair a bhfuil an-éileamh cruthaithe di sa trí mhór-réimse (i) bunú naíonraí, (ii) buanú naíonraí agus (iii) forbairt phobail na naíonraí.
 • Tá an clár oibre atá leagtha amach go hiomlán saintreorach. Níl aon áit ann do neamhspleáchas an eagrais maidir le ceapadh a chuid polasaithe ná a chlár oibre féin, de réir ár saintuisceana agus saineolais ar an earnáil.
 • Chomh maith le deireadh a chur le leanúnachas eagraíochtaí, bhainfí de neamhspleáchas na hearnála i leith cláracha oibre eagraíochtúla a cheapadh agus a chur i bhfeidhm a thacódh le cur chun cinn na Gaeilge, gan trácht ar an mbaol do réimse mór scileanna, feasa agus saineolais na n-eagraíochtaí bunmhaoinithe.
 • Maidir le tacaíochtaí a chur ar fáil do naíonraí, má leantar leis an tSamhail mar atá leagtha amach faoi láthair, beidh deireadh leis an Scéim Fhóirdheontais. Cabhraíonn an Scéim Fhóirdheontais le naíonraí íoc as oiliúint foirne, íoc as trealamh breise don naíonra, íoc as árachas agus ÁSPC an naíonra agus rudaí eile nach iad. Agus an fóirdheontas imithe bheadh naíonraí thíos leis go mór agus tá an chuma air go mbeadh ar roinnt naíonraí an doras a dhúnadh. Bheadh tuismitheoirí gan cúram dá leanaí, bheadh poist caillte san earnáil agus bheadh todhchaí na luathbhlianta Gaeilge i mbaol.

 

Forbairt Naíonraí Teo i bhfabhar athbhreithniú eolaíochta, agus athstruchtúrú mar thoradh, ar an earnáil dheonach a bheadh chun leasa earnáil na Gaeilge trí chéile agus earnáil na luathbhlianta ach go háirithe. Tá an t-eagras i bhfabhar aon chórais nua a mbeadh seirbhís fheabhsaithe mar thoradh air, a léireodh éifeacht agus éifeachtúlacht feabhsaithe, comhoibriú feabhsaithe agus comhroinnt acmhainní, saineolais agus saintaithí ar bhealach comhordaithe, trédhearcach. Ní fheictear áfach go mbeadh de thoradh ar an athstruchtúrú atá molta ach a mhalairt de sprioc.

Tá gá le croí-mhaoiniú leanúnach a bheith ar fáil don earnáil luathbhlianta Ghaeilge i dtreo is gur féidir an tacaíocht chuí a chur ar fáil go fadtéarmach agus go seasmhach do na seirbhísí luathbhlianta Ghaeilge agus mar thacaíocht dá gcuid pobail.

Forbairt Naíonraí Teo ag obair go leanúnach leis na heagrais luathbhlianta Ghaeilge agus ghaelscolaíochta chun todhchaí fholláin agus rathúil na hearnála a dheimhniú. Glacann Forbairt Naíonraí Teo páirt ghníomhach ar an bhFóram* agus bímid de shíor ag stocaireacht chun leasa na Gaeilge. Tá FNT ag ullmhú aighneachta faoi láthair agus foilseofar í Dé Luain seo chugainn, 2 Aibreán 2012, ar shuíomh FNT, www.naionrai.ie.

 

*An Fóram: Eagraíochtaí Gaeilge Bunmhaoinithe

 

Freagra

Líon amach do chuid faisnéise thíos nó cliceáil ar dheilbhín le logáil isteach:

Lógó WordPress.com

Is le do chuntas WordPress.com atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Pictiúr Google

Is le do chuntas Google atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Peictiúr Twitter

Is le do chuntas Twitter atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Pictiúr Facebook

Is le do chuntas Facebook atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Ceangal le %s

Is blag í seo atá dírithe ar an scoilphobal gaelach.
Go príomha orthu seo siúd a bhíonn ag obair i naíonraí/naíscoileanna nó mar thuismitheoirí do ghaeil óga a fhreastalaíonn ar sheirbhísí cúraim leanaí lán-Ghaeilge.

É sin ráite, is deis é lucht na naíonraí a chur i measc pobal na Gaeilge agus an Gaeltachta i gcoitinne agus beidh neart eolas dóibh siúd atá Gaeilge acu (nó atá a fhoghlaim).

Is é an luath-thumoideachais iomlán bunchloch sealbhú teanga sna naíonraí/naíscoileanna agus mar sin féin, is iad na naíonraí agus na naíscoileanna bunchloch an chórais luath-thumoideachais iomlán in Éirinn!

Scéalta Twitter

 • Níl ach cuntas Twitter oifigiúil amháin againn, cé go bhfuil cuntais phearsanta ag roinnt d'ár mbaill foirne. #NPTalkIE 6 years ago
 • RT @Feirsteach: Bhfuil Stiúrthóirí, Stiúrthóirí Cúnta Naíonraí múinteoirí g/scoile|G/choláiste, ábhar oidí scoileanna lán-Ghaeilge ar Twitt… 6 years ago
 • RT @Feirsteach: Luathlascaine mhóra ar fáil ar chúrsaí Gaeilge @Naionrai dírithe ar Stiúrthóirí Naíonraí ach ábhartha do mhúinteoirí. http:… 6 years ago
 • RT @GCanPhiarsaigh: Is mian leis an mBord Bainistíochta a fhógairt go bhfuil Príomhoide le ceapadh, a rachaidh i mbun dualgais ó 3/02/14. h… 6 years ago
 • RT @Feirsteach: Deis iPad a bhuachaint & tacú leis na Naíonraí (& go hindíreach na gaelscoileanna) trí chlárú le dealeffect.ie/FNT #1… 6 years ago
Molann %d blagálaí é seo: