Blag Forbairt Naíonraí Teoranta

Posts Tagged ‘Aifric

chorus-ntlBuíochas le Gearrthóga Gaelport.com don alt seo.

Dheimhnigh Chorus ntl inné, go mbeidh CÚLA4, bloc laethúil clár óige  TG4 ar fáil mar chainéal ar leith i zón na ndaoine óga ar  Chorus ntl ón Mháirt seo chugainn, 1 Meán Fómhair 2009.

Tá an socrú nua seo á chur i bhfeidhm ag tús séasúir nua CÚLA4 ina bhfuil

 Bhuaigh AIFRIC Cúla4 an gradam IFTA do 'Clár is fearr do dhaoine óga' trí bhliain as a chéile, 2007, 2008 & 2009.     Bhuaigh AIFRIC Cúla4 an gradam IFTA do 'Clár is fearr do dhaoine óga' trí bhliain as a chéile, 2007-09.

Bhuaigh AIFRIC Cúla4 an gradam IFTA do 'Clár is fearr do dhaoine óga' trí bhliain as a chéile, 2007, 2008 & 2009. Bhuaigh AIFRIC Cúla4 an gradam IFTA do 'Clár is fearr do dhaoine óga' trí bhliain as a chéile, 2007-09.

sceideal nua clár agus forbairtí go leor eile á ndéanamh sa réimse seo.

Beidh an soláthar a dhéanann CÚLA4 roinnte ina thrí  bhloc sainiúil  clár gach lá  chun freastal níos fearr  ar an trí  aicme fhéachana, réamhscoil, páistí agus déagóirí.

Deir Lís Ní Dhálaigh,  Stiúrthóir Aschuir TG4: “Tá áthas an domhain orainn faoin bhforbairt seo.  Anois agus muid ar fáil ar chábla ar chainéal 602  – le hais na seirbhísí aitheanta eile do dhaoine óga – beidh stádas agus seasamh níos fearr ag  CÚLA4 agus é níos lárnaí sa rogha féachana atá ar fáil ar chábla.”

“Tá gach dóchas againn as an rogha ábhair a chuirimid ar fáil agus is mór againn an t-aitheantas seo a chuirfidh ar chomh-chéim muid leis na cainéil sin a bhfuil cáil dhomhanda orthu sa margadh teilifíse do pháistí.”

“Is céim tábhachtach don Ghaeilge é freisin go mbeadh CÚLA4 suite mar a bheith feasta ar an gcóras cábla agus an teanga ar chomh-tharrac leis an mBéarla i súile an aos óg.”

Deir Simon Kelehan, Ceannasaí Teilifíse le Chorus: “Táimid thar a bheith sásta leis bhforbairt seo agus muid ag suíomh CÚLA4 i zón na bpáistí, a chur i lár na hiomaíochta, le hais na gcainéal eile.  Tacaímid le cainéil dhúchasacha agus is mór againn an comhoibriú is deireanaí seo le TG4.”

Sceideal CÚLA4

Dora ar Cúla4: Idir Gaeilge agus Spáinnise a labhairt aici agus í ar thurais éagsúla lenár gcairde.

Dora ar Cúla4: Idir Gaeilge agus Spáinnise a labhairt aici ar an gclár.

CÚLA4 na n-ÓG:  7am – 10am  do pháistí réamhscoile ELmo, Tar Ag Spraoi SesameDora The Explorer; Ni Hao Kai Lan; Franny’S Feet; Dive Ollie Dive Agus Mr Men.

CÚLA4:  2:30 – 4.50pm  don aoisghrúpa 6 – 10 bliana BEN 10Spongebob Squarepants; Back At The Barnyard; Eliot Kid; Mighty Bee Agus Skunk Fu.

PONC: 4:50 – 7:00pm   Máire Treasa Ní Dhubhghaill and Colmán Mac Séalaigh le soláthar iontach clár do dhéagóirí, le drámaíocht Aifric, H2O; Life With Derek,  8 Simple Rules), Réilifís  Pimp My Ride;  The Hills, My Super Sweet Sixteen  Agus Guais-Spórt Planet X, Groms Tour.

Leideanna do thuismitheoirí:

Má tá do pháistí chun féachaint ar chláracha teilifíse, cuir iad ag ar chláracha Cúla4, roimh a fhad ní athnóidh siad go bhfuil siad ag éisteacht le Gaeilge agus beidh sé nádúrtha dóibh.

Má tá taifeadán digiteach (digital recorder) agat mar chuid do sheirbhís Chorus/NTL nó SKY déan taifead leanúnach ar (chláracha) Cúla4 chun gur féidir féachaint orthu ag amanna éagsúla.


Is blag í seo atá dírithe ar an scoilphobal gaelach.
Go príomha orthu seo siúd a bhíonn ag obair i naíonraí/naíscoileanna nó mar thuismitheoirí do ghaeil óga a fhreastalaíonn ar sheirbhísí cúraim leanaí lán-Ghaeilge.

É sin ráite, is deis é lucht na naíonraí a chur i measc pobal na Gaeilge agus an Gaeltachta i gcoitinne agus beidh neart eolas dóibh siúd atá Gaeilge acu (nó atá a fhoghlaim).

Is é an luath-thumoideachais iomlán bunchloch sealbhú teanga sna naíonraí/naíscoileanna agus mar sin féin, is iad na naíonraí agus na naíscoileanna bunchloch an chórais luath-thumoideachais iomlán in Éirinn!

Scéalta Twitter

  • Níl ach cuntas Twitter oifigiúil amháin againn, cé go bhfuil cuntais phearsanta ag roinnt d'ár mbaill foirne. #NPTalkIE 6 years ago
  • RT @Feirsteach: Bhfuil Stiúrthóirí, Stiúrthóirí Cúnta Naíonraí múinteoirí g/scoile|G/choláiste, ábhar oidí scoileanna lán-Ghaeilge ar Twitt… 6 years ago
  • RT @Feirsteach: Luathlascaine mhóra ar fáil ar chúrsaí Gaeilge @Naionrai dírithe ar Stiúrthóirí Naíonraí ach ábhartha do mhúinteoirí. http:… 6 years ago
  • RT @GCanPhiarsaigh: Is mian leis an mBord Bainistíochta a fhógairt go bhfuil Príomhoide le ceapadh, a rachaidh i mbun dualgais ó 3/02/14. h… 6 years ago
  • RT @Feirsteach: Deis iPad a bhuachaint & tacú leis na Naíonraí (& go hindíreach na gaelscoileanna) trí chlárú le dealeffect.ie/FNT #1… 6 years ago