Blag Forbairt Naíonraí Teoranta

Posts Tagged ‘child benefit

Íomhá le buíochas ó www.dublins98.ie

Íomhá le buíochas ó http://www.dublins98.ie

D’fhógair an Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta (ESRI) moltaí i leith ciorruithe ina dtráchtaireacht geilleagrach ráithiúil, ina measc:

  • 20% a bhaint de shochar linbh
  • Ciorruithe a dhéanamh ar thuarastal oibrithe san earnáil poiblí
  • Gan ciorruithe a dhéanamh ar leasa shóisialta, mar atá molta ag an mBord Snip Nua.

Tháinig an ceardchumann SIPTU amach go láidir i gcoinne an ciorrú i sochar linbh atá molta ag an ESRI.

Mhol Jack O’Connor Uachtarán SIPTU  féin cáin a chur ar shochar linbh a théann go dtí lucht an rachmais.

Breis eolais ar fáil ó,

ESRI.ie

Examiner

Irish Times

childrensrightsalliance.ie


Is blag í seo atá dírithe ar an scoilphobal gaelach.
Go príomha orthu seo siúd a bhíonn ag obair i naíonraí/naíscoileanna nó mar thuismitheoirí do ghaeil óga a fhreastalaíonn ar sheirbhísí cúraim leanaí lán-Ghaeilge.

É sin ráite, is deis é lucht na naíonraí a chur i measc pobal na Gaeilge agus an Gaeltachta i gcoitinne agus beidh neart eolas dóibh siúd atá Gaeilge acu (nó atá a fhoghlaim).

Is é an luath-thumoideachais iomlán bunchloch sealbhú teanga sna naíonraí/naíscoileanna agus mar sin féin, is iad na naíonraí agus na naíscoileanna bunchloch an chórais luath-thumoideachais iomlán in Éirinn!

Scéalta Twitter

Earráid: níor fhreagair Twitter muid. Foighid ort nóiméad go n-athlódála tú an leathanach.