Blag Forbairt Naíonraí Teoranta

Posts Tagged ‘Coiste Cúraim Leanaí

A chairde,

Seo an chéad chaibidil i sraith blaga faoi conas naíonra a bhunú i do cheantar.

Tá liosta de chritéir gur gá a chomhlíonadh de réir an dlí ar fáil sna Rialacháin um Chúram Leanaí (Seirbhísí Réamhscoile) (Uimh. 2) 2006:

Leagan Gaeilge

Leagan Béarla

Tar éis léamh trí na rialacháin úd, ba chóir teagmháil a dhéanamh hoifig áitiúil réamhscolaíocht an Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte.

Tá sonraí teagmhála na hoifigí seo ar fáil anseo.

Ba chóir go ndeileálfá leo ar son an Naíonra trí Ghaeilge.

Má tá tú mí-chinnte faoi do cheart teanga nó má sháraítear iad agus tú ag pléigh comhlacht poiblí ar bith, an Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte san áireamh is féidir breis eolais agus/nó sonraí teagmhála Oifig an Choimisinéara Teanga a fháil anseo.

__________________

I gCaibidil 2 déanfar plé ar na cáilíochtaí atá ag teastáil le feidhmiú i Naíonra: Cáilíocht CDBÓ / FETAC.

Cúrsaí Athnuachana Garchabhracha

Mar eolas, mar gheall ar an aimsir agus ar an dara stailc féideartha beidh athruithe leis na dátaí do na cúrsaí athnuachana garchabhracha

Níl scéal faighte againn ó go leor naíonraí ag an staid seo. Tá sé tábhachtach go mbeidh uimhreacha cinntithe againn chun na socruithe cuí a dhéanamh.

Dátaí athruithe do roinnt de na cúrsaí athnuachana garchabhracha:

 

Baile Locha Riach: Mar an gcéanna.

Dé Máirt, 1 Nollaig 2009. 9.30 – 1.00i.n Óstán Bhaile Locha Riach

 

Corcaigh: (Dáta athruithe de dheasca na tuilte)

Dé Luain, 7 Nollaig 2009. 9.30 – 1.00i.n. Cork City Childcare Company Ltd., 29 Penrose Wharf, Corcaigh

 

Luimneach: (Mar an gcéanna)

Dé Céadaoin, 9 Nollaig 2009, 10.00 – 6.00i.n.

Áras Chonradh na Gaeilge, Halla Íde, 18 Sráid Thomáis, Luimneach.

 

Baile Átha Cliath: (Má théann an dara stailc ar aghaidh cuirfear an cúrsa lae seo ar athló seachtaine nó mar sin)

Déardaoin, 3 Nollaig 2009, 10.00 – 6.00i.n., Institiúid Oideachais Marino, Ascaill Uí Ghríofa, B.Á.C. 9.

 

Sligeach: (mar an gcéanna)

Déardaoin 10 Nollaig 2009, 10-1.00i.n. Óstán Glasshouse, Swan Point, Sligeach, Co. Shligigh.

 

 

Scéim Saorbhliain Réamhscolaíochta (ECCE)

Fuair muid roinnt fiosruithe isteach faoin scéim saorbhliain réamhscolaíochta.

Dar le pointe 4 d’Imlíne na Téarmaí agus Coinníollacha is gá do naíonraí clárú mar chomhlacht/chuideachta theoranta, mar thrádálaí aonair, mar chomhpháirtíocht nó mar Bhord Bainistíochta Scoile.

I dtaca le Bord Bainistíochta Scoile baineann seo le dul faoi chúram Bord Bainistíochta Scoile reatha – ní féidir le naíonra clárú mar bhord bainistíochta scoile leo féin.

4.         Ní mór (is gá) go mbeadh seirbhísí ag trádáil mar thrádálaí aonair, comhpháirtíocht, cuideachta dliteanais teoranta nó Bord Bainistíochta Scoile agus ní mór go léireoidís géilliúntas cánach trí Dheimhniú Imréiteach Cánach suas le dáta a sholáthar.

Leagan Gaeilge ar fáil anseo.

Leagan Béarla ar fáil anseo.

 

Moltar comhairle a lorg ó do dhlíodóir nó do chuntasóir faoin bpróiseas seo.

Breis eolais ar fáil chomh maith ó shuíomh Citizens Information.

 

 

Moltaí an Bhoird Snip Nua: Feachtas Guth na Gaeltachta (& na Gaeilge)

Cúnamh tacaíochta á lorg ó phobal na Gaeltachta.

Breis eolais anseo.


Dréacht-Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge

Leagan Gaeilge ar fáil anseo.

Leagan Béarla ar fáil anseo.

Alt faoi san Irish Times inniu.

Nuacht na Seachtaine Comhluadar 14 Deireadh Fómhair 2009 *************************************************

Cruinniú Chinn Bliana Comhluadar

Bígí linn ar: Domhnach 18 Deireadh Fómhair 2009 2.00 – 5.00i.n. Páirc an Chrócaigh, Baile Átha Cliath.

Deis siopadóireachta sa mhargadh earraí gaelacha! Spóirt agus Spraoi le seó: ‘An Saineolaí Saoithúil’ Aoí chainteoir aitheanta! Tae/Caifé, Bia agus Sólaistí Fáilte roimh gach ball!

Cuirigí bhur áit in áirthint anois!! Seol téacs chuig: 0852885672 nó Glaoigh air: 01 6715116 nó seol r-phost chuig: imeacht@comhluadar.ie

*************************************************

Fóram Ceist Nua ar Fhóram Chomhluadair: Gaeltacht Díreach chun tús a chur le díospóireacht faoin ngá a bhfuil ann chun Gaeltachtaí a bhunú in Éirinn.

Tá mé féin i mo chónaí gar do Bhaile Átha Cliath, agus creidim go gcaithfidh go bhfuil dóthain daoine ag tógáil clainne le Gaeilge sa gceantar seo chun tús a chur le sráid nó sráidbhaile nua Gaelach sa gceantar.

Tá an saol tar éis athrú go mór le 2 nó 3 de bhlianta anuas, agus i measc na gcúinsí atá ann anois, tá na rudaí seo a leanas:

1. Tá costas tithíochta ag titim, agus mar sin anois an t-am chun plean a chur le chéile. Beidh an costas seo ag titim i rith an ama, más fíor an méid a léigh mé le trí bliana anuas, agus faoi cheann bliana nó dhó, creidim go bhféadfaí tabhairt faoi má tá grúpa againn sásta é a dhéanamh.

2. Sa gceantar seo – mórcheantar BhÁC – tógadh na mílte tithe nach bhfuil na tógálaithe in ann díol.

Tá eastáit tithíochta gan chónaí iontu in go leor áiteacha, tógtha, leath-thógtha srl. Tá Adamstown ann, cur i gcás, nach bhfuil ach cuid de tógtha – dá mbeadh sráid ann scartha amach ón gcuid eile de, d’fheilfeadh sé sin, ach muid a bheith in ann í a cheannacht ar chostas réasúnach.

3. Tá talamh ag tógálaithe eile a bheidh ag iarraidh an talamh a dhíol mar nach bhfuil siad chun tógáil air, agus b’fhearr leo airgead eicínt a dhéanamh as. Sa gcás sin, chaithfeadh muid na tithe a thógáil muid féin.

Beidh go leor leor deiseanna ag teacht chun cinn anois a bhfuil an “Tíogar Ceilteach” ar shlí na fírinne. Creidim go láidir gurbh fhiú dúinn teacht le chéile ar an suíomh seo, agus an scéal ar fad a chíoradh. Nocht do thuairimí ar an gceist seo anseo: http://www.comhluadar.ie/forum.html

*************************************************

Baile Átha Cliath BEWLEY’S @ 6! -tráthnónta siamsaíochta le GAEL LINN Amharclann Bewley’s, Sráid Grafton 6p.m. – 8p.m. (Doirse ar oscailt ó 5.45p.m. )

DÉ MÁIRT,20 DEIREADH FÓMHAIR 2009 Tráthnóna breá ceoil agus amhránaíochta geallta i gcuideachta iar-bhall ‘LIADÁN’ SARAH-JANE WOODS ( fliúit ) le EMMA WOODS ( fidil/amhráin ) agus AOIFE JOHNSTON ( consairtín ) CEAD ISTEACH: €15 ( Blasíní bia san áireamh ! )

Beár ar oscailt/Tae agus caifé ar fáil ÁIRITHINT MOLTA ( SPÁS TEORANTA! ): 087/2547574

*************************************************

Beidh Rang Gaeilge do Feabhasaitheoirí ag tosú ar an Aoine seo, 16 Deireadh Fómhair 2009 agus ar feadh 5 Aoine ina dhiaidh sin ó 6 – 8 p.m. i Halla Fhoras na Gaeilge 7 Cearnóg Mhuirfean, BÁC 2 Ranganna saor in aisce agus fáilte roimh chách Á eagrú ag an tIonad Buail Isteach http://www.ionad.org ionadbuailisteach@gmail.com

*************************************************

Gaillimh

Ceiliúradh Cultúir is Eolais

Tugann Coiste Ghlór na nGael agus Gaeilge Locha Riach cuireadh oscailte don phobal a bheith i lathair ag Óstán Locha Riach, Luan 19 Deireadh Fómhair idir 7.30 agus 9.30 i.n. agus tráthnóna ceiliúrtha eagraithe.

Ócáid ceiliúrtha a bhéas anseo ina mbeidh John Spillane, amhránaí agus ceoltóir, le ceolchoirm speisialta a chur ar fáil mar chuid de shiamsaíocht na hoíche.

Beidh scoláirí agus ceoltóirí áitiúla i láthair chomh maith le siamsaíocht breise a chur ar fáil.

Is mór an ónóir do Ghaeil Locha Riach a bheith ábalta John Spillane a thabhairt ar cuairt chuig an bhaile. Bíonn sé ar chamchuairt fud fad na tíre agus é aitheanta go hidirnáisiúnta anois agus Gradam ‘Meteor’ buaite aige faoi dhó.

Is cumadóir amhránaíochta den scoth é gan amhras agus creidtear go mbeidh éileamh air roinnt amhráin a chasadh ó ‘The Gaelic Hit Factory’ agus ó ‘Irish songs we learned at school’. Mar chuid den oíche, seolfar réamhthorthaí Shuirbhé ar Úsáid na Gaeilge i mBaile Locha Riach le Mait Ó Brádaigh.

Rinneadh an Mórshuirbhé seo i mbliana i gcomhar le hiarchéimithe ón Chúrsa i bPleanáil Teanga in Acadamh na hOllscoile Gaeilge (NUIG), An Ceathrú Rua. Thacaigh Comhairle Chontae na Gaillimhe go mór leis an togra seo fosta.

Cuimhnítear go bhfuil saorchead isteach agus gach fáilte roimh éinne a thuilleadh eolais a fhiosrú i dtaobh na hoíche agus teagmháil a dhéanamh le ‘Gaeilge Locha Riach’ ag 091 870718 nó ag prua@lochariach.com

*************************************************

Corcaigh

Grúpa Tuistí agus Leanaí gach Céadaoin ag 10.30r.n. Leabharlann na Leanaí, Sráid an Capall Bhuí, Cathair Chorcaí. Déan teagmháil linn san oifig má tá tuilleadh sonraí á lorg agat!

*************************************************

Cill Dara Comhluadar

Cuairt ar Pháirc Oidhreachta Lullymore

Cuir feisteas Oíche Samhna oraibh!!! Satharn 24 Deireadh Fómhair

Ag bualadh le chéile: 11.00r.n. Praghas le cinntiú Lullymore, Ráth Iomgháin, Co. Chill Dara. Cuirigí bhur áit in áirthint anois!! Seol téacs chuig: 0852885672 nó Glaoigh air: 01 6715116 nó seol r-phost chuig: imeacht@comhluadar.ie

*************************************************

Feachtas

Tá bord Chomhluadair tar éis aontú gurbh fhiú tacú le feachtas chun lonnaíocht úr Gaeltachta a bhunú laistigh d’achar 20 míle de Bhaile Átha Cliath – is éard a bheadh i gceist anseo ná sráid nó eastáit tithíochta nó sráidbhaile a bhunú, mar a rinneadh i mBéal Feirste.

Is í an chéad chéim ná grúpa a tharraingt le chéile a bheadh sásta páirt a ghlacadh ina leithéid de thogra.

Chuige sin, beidh dhá dhream ag teastáil:

1. Daoine a bheadh sásta dul chun cónaí sa sráid nó sráidbhaile nua.

2. Tacaíocht i bhfoirm airgid, agus cúnamh praiticiúil eile, chun an obair a chur i gcríoch.

Má airíonn tú go mbeifeá sásta a bheith páirteach i gceachtar de na bealaigh seo, ba bhreá linn dá líonfá do chuid sonraí isteach sa mbosca thíos agus, roimh an 10ú Samhain, í a chur ar ais chuig: Lonnaíocht Nua f/ch Comhluadar Teo, 7 Sr. Lombard Thoir, BÁC 2

*************************************************

Nuacht24

Tá an t-eagrán is úire de Nuacht24 ar fáil anois ach tú brú ar an mheirg Nuacht24 ag http://andrumamornuacht.blogspot.com/ – caith vóta, nocht tuairim, coinnigh ar an eolas – bian sult!

*************************************************

Comhluadar Teoranta 7 Sráid Lombard Thoir, Baile Átha Cliath 2. Fón: (01) 6715116 Facs: (01) 6710477 Is cuideachta teoranta gan scairchaipiteal í Comhluadar, cláraithe i mBaile Átha Cliath, Éire. Oifig Chláraithe na Cuideachta: 7 Sráid Lombard Thoir, BÁC 2. Uimhir Chláraithe na Cuideachta: 294302 CHY: 12843

Tuairisc_Cánachais

Tá an tuairisc ina iomlána ar fáil anseo

Tá príomhphointí an tuairisc mar a bhaineann siad leis na naíonraí gaelacha leagtha sa bhlag seo agus sa tuairisc ar leathanaigh: 23, 100, 231, 252, 253.

Moltaí

8.12 Ba chóir go gcuirfí deireadh leis na liúntais caipitíochta do áiseanna cúraim leanaí.

8.13 Ba chóir go gcuirfí deireadh leis an díolúine ó cháin do sholáthróirí seirbhísí cúraim leanaí.

8.14 Ba chóir go gcuirfí deireadh leis an díolúine a sholáthraíonn an  fhostóir ó shochar chomhchinéal (benefit-in-kind)

An fáth le haghaidh na ciorruithe seo dar leis an tuairisc ná,

“These recommendations are being made for equity and efficiency reasons.”
Conclúid

Míníonn an Tuairisc cé go n-aithníonn siad go bhfuil gá le gnímh polasaí i dtaca le cúraim leanaí,

“we consider that these accelerated capital allowances for the construction, conversion and refurbishment of childcare facilities, like the other tax expenditures for property, raise issues of effectiveness, deadweight and
adverse equity impact.”

Cad a cheapann stiúrthóirí naíonraí seo? Fág teachtaireacht.

Seo a leanas gearrthóga an Bord Snip Nua faighte le buíochas ón IPPA. Ba chóir go mbeadh leagan Gaeilge den tuairisc seo ar fáil daoibh ach níl. Gabh ár leithscéal mar sin as é seo a chur os bhur gcomhair i mBéarla. Níl sé d’acmhainn ag FNT an méid a leanas go léir a aistriú. Ó tharla go bhfuil gur eolas tábhachtach í, áfach agus mar eisceacht cuirim é os bhur gcomhair as Béarla. Mar eolas, beidh an eagraíocht ag cuir gearán isteach Oifig an Choimisinéara Teanga i dtaca easpa leagan Gaeilge na tuairisce seo.

“The Report of the Special Group on Public Service Numbers and Expenditure programmes – Volume 1

Page no. 17

2.7 Mechanisms for delivering services at local level

Volunteer Centres and 33 County Childcare Committees. Under these headings, funding is provided to 870 local organisations. Total Exchequer funding of the various organisations examined exceeds €350m each year.

The analysis gives rise to a range of concerns with regard to:

(i) the number of different types of local organisation supported;

(ii) the number of individual local organisations which continues to increase;

(iii) the efficiency of a structure which consists of a large number of very small organisations;

(iv) the fact that the various organisation groupings examined are funded and overseen by three Government Departments and four State agencies;

(v) the circumstances whereby the same local body may often get additional funding from different Government Departments or agencies;

(vi) the potential for overlap of functions between local bodies; and

(vii) the difficulties in measuring the contribution that these local organisations make to the objectives pursued.

Merge delivery organisations

The local appraisal step would allow organisations themselves to drive efficiencies through joint proposals. However, the Special Group specifically proposes that the number of organisation types and the number of individual bodies should initially be reduced by merging some functions into a single county/ local authority level organisation. At minimum, the functions of the Partnership/LEADER Companies, County Childcare Committees and Volunteer Centres could be merged and delivered by one organisation per local authority area.

Page 27

Department of Finance

30 Merge the Ombudsman for Children, Office of the Data Protection Commissioner with the Office of the Ombudsman

Page 37

The merger of Partnerships and Volunteer Centre structures with County Childcare Committees (funded by the Department of Health & Children)

Page 58

Programme E – National Childcare Investment Programme, youth affairs and other miscellaneous

E.1 Abolish the transitional provisions €2.0m

E.2 Alter the means test by eliminating Band C €5.0m

E.3 Rationalise the administrative structures €3.0m

Programme E savings €10.0m

Page 69

Further savings of €513m should be achieved by effecting a 20% reduction in the Child Benefit payments, for example by introducing a standard rate of €136 a month for all children. The Group notes that further options, including taxation or means-testing of Child Benefit, are being considered separately by the Government. The Group also recommends against reintroducing the December weekly bonus payment for 2010 and future years.

Care will need to be taken to avoid the inadvertent accumulation of measures in individual cases.

Page 70

Programme B – Children and families

B.1 Discontinuation of the Family Support Agency €30.0m

B.2 Change eligibility conditions for Family Income Supplement €20.0m

B.3 Reduce and standardise Child Benefit rate €513.0m

Extracts from Report of the Special Group on Public Service Numbers and Expenditure programmes – Volume II

Programme E – National Childcare Investment Programme

The objective of the National Childcare Investment Programme (NCIP) is to create a supply of affordable childcare through the provision of capital grants and also by subventing community notforprofit childcare services to enable them to provide care to disadvantaged families. The total gross allocation for the NCIP in 2009 is €137.6m. The total gross allocation outlined in Table 11.2

for Programme E of €220.4m includes a further €82.8m of expenditure by OMCYA on the Early

Intervention Programme for Children, the National Children’s Strategy and Youth Affairs.

Table 11.6 Health & Children – Measures identified for Programme E

Annual savings

E.1 Abolish the transitional provisions for the NCIP €2.0m

E.2 Alter the means test by eliminating Band C €5.0m

E.3 Rationalise the administrative structures €3.0m

Total Current Savings €10.0m

E.1 Abolish the transitional provisions for the National Childcare Investment Programme

When the original scheme was altered in 2007 it was decided to shift the focus of supports to children rather than crèches. Supports and transitional arrangements were put in place to ensure that existing participating crèches did not suffer a sudden loss of income. It is recommended that these transitional arrangements now be abolished yielding savings of €2m in a full year.

E.2 Alter the means test by eliminating Band C

Funding under the scheme is allocated across three bands depending on parents’ circumstances.

Bands A and B are for children whose parents are on social welfare or in receipt of Family Income Supplement or childcare supplements. Band C is for children whose parents are on low incomes but are not encompassed by Bands A and B. It is recommended that the third band, Band C, be eliminated as the first two are sufficient, yielding savings of €5m in a full year.

E.3 Rationalise the administrative structures

The 33 City and County Childcare Committees are the first point of contact for the public in applying for grant assistance under the NCIP and offer a wide variety of services locally, including advice on setting up a childcare business, training courses for those  considering a career in childcare and advice and support on applying for a grant under the NCIP. In Chapter 2, the Group outlined its view that the number of local organisation types and the number of individual bodies should initially be reduced by merging some functions into a single county/local authority level organisation to reduce the administration overheads associated with local delivery. In this context, it is recommended that the administrative structures for the NCIP, at a cost of €13.3m in 2008, be rationalised to yield savings of €3m in a full year.”

Na_Naíonraí_GaelachaAr an Aoine bhuail Coiste na Naíonraí Gaelacha linn. Dóibh siúd nach bhfuil ar an eolas faoin eagraíocht,

“Is eagraíocht dheonach neamhspleách Na Naíonraí Gaelacha a thugann tacaíocht do Stiúrthóirí na Naíonraí ar fud na tíre.”

Tá beirt ionadaí ag an eagraíocht úd ar Bhord Stiúrtha Forbairt Naíonraí Teoranta agus is foinse eolais iontach na Naíonraí Gaelacha don fhoireann nua seo.

Thug Seán briseadh síos ar an obair fhorbartha a bhí ar siúl aige sna chéad chúpla seachtain ina ról nua agus príomhthosaíochtaí a d’aithin sé go dtí seo le comhairle ó Mháire Uí Bhriain (Leaschathaoirleach FNT) agus Ben Ó Floinn (Cathaoirleach FNT) mar Oifigeach Forbartha.

Príomhthosaíochtaí:

  • Proifíl na heagraíochta i measc pobal na Gaeilge agus tuismitheoirí i gcoitinne a ardú.
  • Tacú le Naíonraí bheith ar an eolas agus réidh don Scéim Bliain Réamhscoile Saor in Aisce.
  • Cinntiú go bhfuil struchtúr cáilithe trí Ghaeilge ar fáil do Stiúrthóirí Naíonraí chun go mbeidh siad ábalta Leibhéal 5 (& Leibhéal 6 amach anseo) sa chúrsa FETAC i gCúram Leanaí a bhaint amach.
  • Córas a chur i bhfeidhm chun cinntiú go mbíonn ardchaighdeán Gaeilge ag Stiúrthóirí (cúnta) go háirithe do Naíonraí beartaithe.
  • Feasacht na stiúrthóirí nua a ardú faoin Luaththumoideachais Iomlán sa Naíonra.
  • Feasacht na stiúrthóirí a ardú i leith na nuatheicneolaíochta ar leas an Naíonra agus na hearnála, m.sh. Facebook, Twitter.
  • An Ciste Teanga a fhorbairt.
  • Seirbhísí Naíonraí a fhorbairt mar chuid d’fhorbairt Scoilphobal i gcomhpháirt leis an ngaelscoil / gaelcholáiste is gaire, mar shampla, méadú ar líon na seisiúin agus cúraim aois-scoile a fhorbairt.
  • Cuir leis an gcomhoibriú leis na heagraíochtaí Gaeilge agus Gaeloideachas.
  • Obair leis na Coistí Cúraim Leanaí go léir chun cinntiú go gcuireann siad an tseirbhís ardchaighdeán céanna ar fáil do na naíonraí as Gaeilge mar a chuireann siad ar fáil do na seirbhísí cúraim leanaí Béarla.

Oifig_Aire_Leanaí_logoSin ceart amárach an spriocdháta le haghaidh foirmeacha iarratas don Scéim Bliain Réamhscoile Saor in Aisce (ECCE).

Is gá é a líonadh isteach as Gaeilge agus a sheoladh isteach chuig do Choiste Cúraim Leanaí is congáraí.

Breis eolais faoin scéim ar fáil anseo.

Stiúrthóirí: Bheinn buíoch daoibh as bhur seoltaí ríomhphost a chur i dtéacs (086 0403 717) nó i ríomhphost sean [ag] naionrai.ie le hainm an Naíonra chugam.

logo_facebookNá déanaigí dearmad cairdeas a ghlacadh linn ar Facebook.com/naionrai agus ar Twitter.com/naionrai chun go gcoineofaí ar an eolas thú faoi dhul chun cinn twitterin earnáil na luathbhlianta agus in earnáil na Gaeilge i gcoitinne.


Is blag í seo atá dírithe ar an scoilphobal gaelach.
Go príomha orthu seo siúd a bhíonn ag obair i naíonraí/naíscoileanna nó mar thuismitheoirí do ghaeil óga a fhreastalaíonn ar sheirbhísí cúraim leanaí lán-Ghaeilge.

É sin ráite, is deis é lucht na naíonraí a chur i measc pobal na Gaeilge agus an Gaeltachta i gcoitinne agus beidh neart eolas dóibh siúd atá Gaeilge acu (nó atá a fhoghlaim).

Is é an luath-thumoideachais iomlán bunchloch sealbhú teanga sna naíonraí/naíscoileanna agus mar sin féin, is iad na naíonraí agus na naíscoileanna bunchloch an chórais luath-thumoideachais iomlán in Éirinn!

Scéalta Twitter

Earráid: níor fhreagair Twitter muid. Foighid ort nóiméad go n-athlódála tú an leathanach.