Blag Forbairt Naíonraí Teoranta

Posts Tagged ‘DVD

Seo a leanas roinnt físeáin eolais faoin gcóras gaelscolaíochta. Tá na físeáin seo dátheangach (go pointe) agus tá siad an-spéisiúil mar sin moltar go láidir iad a scaipeadh ar an méid is mó daoine agus ar thuismitheoirí ach go háirithe.
Cad is Gaelscolaíochta ann? / What is Irish/Gaelic-medium Education
http://www.youtube.com/watch?v=TWYqbttTIHA

Dearcaidh ó thuismitheoirí, daltaí agus iardhaltaí ar an ngaelscolaíocht / Parent, pupil and past pupil views of Irish-medium Education
http://www.youtube.com/watch?v=9y_2gjrj-go

Buntáistí na Gaelscolaíochta Advantages of Irish-medium Education
http://www.youtube.com/watch?v=Vrnhsg0ywB4

Ceisteanna Coitianta faoin nGaelscolaíocht / Frequently asked questions in relation to Irish-medium Education
http://www.youtube.com/watch?v=0DceQzGTOIU

Cuireadh na físeáin seo le chéile ag Comhairle na Gaelscolaíochta, GAELSCOILEANNA TEO., agus Forbairt Naíonraí Teoranta. Maoiníodh an togra seo le tacaíocht ón Iontaobhas Ultach, Iontaobhas na Gaelscolaíochta agus an Aontas Eorpach.

chorus-ntlBuíochas le Gearrthóga Gaelport.com don alt seo.

Dheimhnigh Chorus ntl inné, go mbeidh CÚLA4, bloc laethúil clár óige  TG4 ar fáil mar chainéal ar leith i zón na ndaoine óga ar  Chorus ntl ón Mháirt seo chugainn, 1 Meán Fómhair 2009.

Tá an socrú nua seo á chur i bhfeidhm ag tús séasúir nua CÚLA4 ina bhfuil

 Bhuaigh AIFRIC Cúla4 an gradam IFTA do 'Clár is fearr do dhaoine óga' trí bhliain as a chéile, 2007, 2008 & 2009.     Bhuaigh AIFRIC Cúla4 an gradam IFTA do 'Clár is fearr do dhaoine óga' trí bhliain as a chéile, 2007-09.

Bhuaigh AIFRIC Cúla4 an gradam IFTA do 'Clár is fearr do dhaoine óga' trí bhliain as a chéile, 2007, 2008 & 2009. Bhuaigh AIFRIC Cúla4 an gradam IFTA do 'Clár is fearr do dhaoine óga' trí bhliain as a chéile, 2007-09.

sceideal nua clár agus forbairtí go leor eile á ndéanamh sa réimse seo.

Beidh an soláthar a dhéanann CÚLA4 roinnte ina thrí  bhloc sainiúil  clár gach lá  chun freastal níos fearr  ar an trí  aicme fhéachana, réamhscoil, páistí agus déagóirí.

Deir Lís Ní Dhálaigh,  Stiúrthóir Aschuir TG4: “Tá áthas an domhain orainn faoin bhforbairt seo.  Anois agus muid ar fáil ar chábla ar chainéal 602  – le hais na seirbhísí aitheanta eile do dhaoine óga – beidh stádas agus seasamh níos fearr ag  CÚLA4 agus é níos lárnaí sa rogha féachana atá ar fáil ar chábla.”

“Tá gach dóchas againn as an rogha ábhair a chuirimid ar fáil agus is mór againn an t-aitheantas seo a chuirfidh ar chomh-chéim muid leis na cainéil sin a bhfuil cáil dhomhanda orthu sa margadh teilifíse do pháistí.”

“Is céim tábhachtach don Ghaeilge é freisin go mbeadh CÚLA4 suite mar a bheith feasta ar an gcóras cábla agus an teanga ar chomh-tharrac leis an mBéarla i súile an aos óg.”

Deir Simon Kelehan, Ceannasaí Teilifíse le Chorus: “Táimid thar a bheith sásta leis bhforbairt seo agus muid ag suíomh CÚLA4 i zón na bpáistí, a chur i lár na hiomaíochta, le hais na gcainéal eile.  Tacaímid le cainéil dhúchasacha agus is mór againn an comhoibriú is deireanaí seo le TG4.”

Sceideal CÚLA4

Dora ar Cúla4: Idir Gaeilge agus Spáinnise a labhairt aici agus í ar thurais éagsúla lenár gcairde.

Dora ar Cúla4: Idir Gaeilge agus Spáinnise a labhairt aici ar an gclár.

CÚLA4 na n-ÓG:  7am – 10am  do pháistí réamhscoile ELmo, Tar Ag Spraoi SesameDora The Explorer; Ni Hao Kai Lan; Franny’S Feet; Dive Ollie Dive Agus Mr Men.

CÚLA4:  2:30 – 4.50pm  don aoisghrúpa 6 – 10 bliana BEN 10Spongebob Squarepants; Back At The Barnyard; Eliot Kid; Mighty Bee Agus Skunk Fu.

PONC: 4:50 – 7:00pm   Máire Treasa Ní Dhubhghaill and Colmán Mac Séalaigh le soláthar iontach clár do dhéagóirí, le drámaíocht Aifric, H2O; Life With Derek,  8 Simple Rules), Réilifís  Pimp My Ride;  The Hills, My Super Sweet Sixteen  Agus Guais-Spórt Planet X, Groms Tour.

Leideanna do thuismitheoirí:

Má tá do pháistí chun féachaint ar chláracha teilifíse, cuir iad ag ar chláracha Cúla4, roimh a fhad ní athnóidh siad go bhfuil siad ag éisteacht le Gaeilge agus beidh sé nádúrtha dóibh.

Má tá taifeadán digiteach (digital recorder) agat mar chuid do sheirbhís Chorus/NTL nó SKY déan taifead leanúnach ar (chláracha) Cúla4 chun gur féidir féachaint orthu ag amanna éagsúla.

Tá tús curtha againn san oifig le Forbairt Naíonraí Teoranta a thabhairt isteach sa mhílaois nua ó thaobh modhanna cumarsáide agus úsáid na teicneolaíochta de.

Le cúpla lá anuas bhunaigh muid an bhlag seo. Déanfar forbairt uirthi go leanúnach agus beidh eolas úsáideach agus tábhachtach d’earnáil na réamhscolaíochta Lán-Ghaeilge/naíscolaíochta le feiceáil anseo.

Bhunaigh muid cuntas Facebook le dá lá anuas “Forbairt Naíonraí Teoranta” ainm an chuntais má tá spéis agaibh cairdeas a dhéanamh linn.

Bhunaigh muid cuntas Twitter chomh maith chun léiriú do dhaoine céard a bhíonn ar siúl againn ar bhonn laethúil. Tá muid ar fáil ag http://twitter.com/Naionrai

Amach anseo tá súil againn go mbeidh muid ábalta líonadh foirmeacha ballraíochta, srl a ofráil ar líne agus cur leis an méid atá ar fáil ar ár suíomh gréasáin www.naionrai.ie

Tá seirbhís téacs saor in aisce ar fáil do Stiúrthóirí Naíonraí cheana féin ach é a lorg. Ní gá ach d’ainm, ainm an naíonra agus do sheoladh ríomhphost chuig 086 0403717.

Tá DVD bolscaireachta ar fáil saor in aisce ón oifig do naíonraí nó do dhaoine/grúpaí atá ag iarraidh naíonra nua a bhunú nó cur leis an líon seisiúin nó seirbhísí cúraim leanaí a ofrálann siad. Breis eolais ar fáil ó Sheáin ag eolas [@] naionrai.ie


Is blag í seo atá dírithe ar an scoilphobal gaelach.
Go príomha orthu seo siúd a bhíonn ag obair i naíonraí/naíscoileanna nó mar thuismitheoirí do ghaeil óga a fhreastalaíonn ar sheirbhísí cúraim leanaí lán-Ghaeilge.

É sin ráite, is deis é lucht na naíonraí a chur i measc pobal na Gaeilge agus an Gaeltachta i gcoitinne agus beidh neart eolas dóibh siúd atá Gaeilge acu (nó atá a fhoghlaim).

Is é an luath-thumoideachais iomlán bunchloch sealbhú teanga sna naíonraí/naíscoileanna agus mar sin féin, is iad na naíonraí agus na naíscoileanna bunchloch an chórais luath-thumoideachais iomlán in Éirinn!

Scéalta Twitter

  • Níl ach cuntas Twitter oifigiúil amháin againn, cé go bhfuil cuntais phearsanta ag roinnt d'ár mbaill foirne. #NPTalkIE 6 years ago
  • RT @Feirsteach: Bhfuil Stiúrthóirí, Stiúrthóirí Cúnta Naíonraí múinteoirí g/scoile|G/choláiste, ábhar oidí scoileanna lán-Ghaeilge ar Twitt… 6 years ago
  • RT @Feirsteach: Luathlascaine mhóra ar fáil ar chúrsaí Gaeilge @Naionrai dírithe ar Stiúrthóirí Naíonraí ach ábhartha do mhúinteoirí. http:… 6 years ago
  • RT @GCanPhiarsaigh: Is mian leis an mBord Bainistíochta a fhógairt go bhfuil Príomhoide le ceapadh, a rachaidh i mbun dualgais ó 3/02/14. h… 6 years ago
  • RT @Feirsteach: Deis iPad a bhuachaint & tacú leis na Naíonraí (& go hindíreach na gaelscoileanna) trí chlárú le dealeffect.ie/FNT #1… 6 years ago