Blag Forbairt Naíonraí Teoranta

Posts Tagged ‘Facebook

Seo a leanas roinnt físeáin eolais faoin gcóras gaelscolaíochta. Tá na físeáin seo dátheangach (go pointe) agus tá siad an-spéisiúil mar sin moltar go láidir iad a scaipeadh ar an méid is mó daoine agus ar thuismitheoirí ach go háirithe.
Cad is Gaelscolaíochta ann? / What is Irish/Gaelic-medium Education
http://www.youtube.com/watch?v=TWYqbttTIHA

Dearcaidh ó thuismitheoirí, daltaí agus iardhaltaí ar an ngaelscolaíocht / Parent, pupil and past pupil views of Irish-medium Education
http://www.youtube.com/watch?v=9y_2gjrj-go

Buntáistí na Gaelscolaíochta Advantages of Irish-medium Education
http://www.youtube.com/watch?v=Vrnhsg0ywB4

Ceisteanna Coitianta faoin nGaelscolaíocht / Frequently asked questions in relation to Irish-medium Education
http://www.youtube.com/watch?v=0DceQzGTOIU

Cuireadh na físeáin seo le chéile ag Comhairle na Gaelscolaíochta, GAELSCOILEANNA TEO., agus Forbairt Naíonraí Teoranta. Maoiníodh an togra seo le tacaíocht ón Iontaobhas Ultach, Iontaobhas na Gaelscolaíochta agus an Aontas Eorpach.

Tá an scéal seo faighte ó Nuachtlitir míosúil Chonradh na Gaeilge.

Ciorcal_Chomhrá

Tá Oifig Chonradh na Gaeilge agus tograí pobail ag tabhairt faoi cur le deiseanna labhartha Gaeilge sa phobal ar dóigh go mbeidh an Ghaeilge le cloisteáil go poiblí, agus nach mbeidh faitíos ar dhaoine agcuid Ghaeilge a úsáid.

Teastaíonn ón gConradh gréasán Gaeilge a chothú timpeall na tíre le cineál ciorcail chomhrá (informal discussion group) in ionaid éagsúla agus é bunaithe ar an tuairim nach bhfuil an-chuid daoine de dhíth leis an teanga a spreagadh go laethúil – Is leor beirt!

Táimid ag iarraidh teacht ar áiteanna ar leith inár bhféidir le daoine
bualadh le chéile le haghaidh gnáth sos caife ar lá cinnte gach seachtain, abair
gach maidin Chéadaoin ag a 11.00rn.

Tá sé riachtanach go mbeadh ar a laghad beirt a bhéas cinnte ann gach seachtain le fáilte a fhearadh roimh chainteoirí cúthaileacha eile, agus ní bheidh aon éileamh breise á déanamh ar dhaoine ó thaobh chúrsaí ama nó airgid de.

Is féidir an t-am agus an áit a phoibliú go háitiúil agus beidh sé ina phointe teagmhála do dhaoine lasmuigh de phobal na Gaeilge freisin, ag cabhrú le pobal na teanga a neartú ón dtalamh aníos.

Más spéis leat éirí gafa linn, déan teagmháil le Peadar Mac Fhlannchadha
ag conradh@bradan.iol.ie / +353 (0)91 567824.

Tá an t-eolas bailithe agus scaipithe ag Comhluadar. Ár mbuíochas leo.


A Chairde,

Ná dearmad go bhfuil an fóram nua ar shuíomh Comhluadar.

Bígí ag caint agus roinnt scéalta!

http://www.comhluadar.ie/forum.html


*************************************************

Béal Feirste

ACHT GAEILGE ANOIS!

Dé Domhnaigh 11 Deireadh Fómhair

1 – 5 pm

Aonach Naomh Seoirse, Béal Feirste

Aoi speisialta:

Alun Ffred Jones, Aire Cultúir, An Bhreatain Bheag

Cearta agus Ceiliúradh

3 bliana ó ghealltanas Chill Rìmhinn maidir le hAcht na Gaeilge, bígí linn don rí-rá agus don ruaille buaille!

Oll-eachtraí sorcais, spraoi teaghlaigh, ceol, dráma, céilí, ceardlanna, bia, seastáin – an t-iomlán!

ACHT GAEILGE ANOIS!

Saor-chead isteach

POBAL, Cultúrlann McAdam Ó Fiaich,

216 Bóthar na bhFál, Béal Feirste BT12 6AH,

Teil: 028 90 438132, eolas@pobal.org, www.pobal.org

*************************************************

Baile Átha Cliath

Grúpa Tuistí & Leanaí Ráth Garbh

Gach Dé Luain @10:30r.n. – 12:00

Halla Paróiste Zion,

Bóthar Pháirc na dTor,

Ráth Garbh, BÁC 6.

*************************************************

Ráth Cairn

16 – 18 Deireadh Fómhair 2009

An spéis leat  do chuid Gaeilge labhartha a fheabhsú  in atmasféar taitneamhach spraíúil  ?

Tar éis gur éirigh chomh maith sin leis an gcéad deireadh seachtaine Gaeilge agus Cultúir i nGaeltacht Ráth Chairn anuraidh, tá rún ag Gael Linn agus Comharchumann Ráth Chairn tabhairt faoina leithéid  arís idir an 16 – 18 Deireadh Fómhair 2009.

I rith na deireadh seachtaine seo tabharfar deis  do rannpháirtithe blas a fháil den Ghaeilge labhartha agus de chultúr na Gaeltachta sa nGaeltacht bheo seo atá suite idir Baile Átha Troim agus Áth Buí i gCo. na Mí – díreach uair an chloig ó Bhaile Átha Cliath !  Bunaíodh Gaeltacht Ráth Chairn i 1937 nuair a aistríodh teaghlaigh iomlána aniar as Conamara chuig Co. na Mí.

I measc na n-imeachtaí atá beartaithe don deireadh seachtaine, tá ranganna comhrá Gaeilge (meánleibhéal),ceardlann amhránaíochta ar an sean-nós, quiz boird agus neart ceoil agus craic le muintir na háite san oíche !  Socrófar lóistín  do na rannpháirtithe go háitiúil agus is é táille na deireadh seachtaine ná €150 an duine ag roinnt seomra nó €175 do sheomra singil (béilte san áireamh) – sladmhargadh !

Tá gach eolas faoin deireadh seachtaine mar aon le foirmeacha iarratais ar fáil ó www.gael-linn.ie nó ó Sheán Ó Ceallaigh 01:6753299

************************************************

Maigh Eo

GO Gaeilge! i Delphi

Deireadh Seachtaine Gaeilge do dhaoine fásta

2-4 Deireadh Fómhair 2009 i Delphi Mountain Resort

Tá deireadh seachtaine spraoi eile á eagrú ag GO Gaeilge!, comhlacht a eagraíonn imeachtaí sóisialta trí mheán na Gaeilge ar fud na tíre.  Thángamar le chéile don uair dheirneach i mí Iúil agus bhí sár deireadh seachtaine againn…in ainneoin beagáinín báistí! Chaitheamar an Satharn ar fad amuigh faoin aer ag surfáil, ag cadhcáil, ag dreapadh na rópaí airde, ag siúl sna sléibhte agus dár ndóigh ag déanamh neart comhrá agus cainte. Réitigh Gerard agus a chairde sa chistin béillí den scoth dúinn agus bhí oíche go maidin sa bhéar againn.

Beidh an chéad teacht le chéile eile ag an Delphi Mountain Resort i gConamara idir an 2 agus 4 Deireadh Fómhair.  Más mian leat do chuid Ghaeilge a chleachtadh agus tú ag foghlaim scileanna nua faoin tuath…seo do sheans!

Ar chostas €169 gheobhaidh tú dhá oíche Leaba & Bricfeasta, (leaba sa bhrú óige agus bricfeásta san óstán) lá iomlán imeachtaí le lón agus dinnéar blasta trathnóna Dé Sathairn san áireamh.

Baileoidh an grúpa le chéile trathnóna Dé hAoine chun aithne a chur ar a chéile agus chun a scíth a ligean roimh an lá mór.  Beidh rogha fhairsing imeachtaí ar fharraige, ar shliabh agus sa choill ar fáil ar an Satharn; is cuma cén leibhéal aclaíochta atá agat beidh rogha duitse. Trathnóna Dé Sathairn  íosfaidh an grúpa dinnéar le chéile agus beidh deis imeachtaí an lae a phlé ar feadh na hoíche.  Fágfaimid slán ag a chéile tar éis bricfeasta ar an Domhnach.

Beidh na teagascóirí go léir dátheangach agus beidh áisitheoir Gaeilge i láthair chun cabhrú leat chomh maith.  Ná bí buartha muna bhfuil agat ach cupla focal, is é an rud is tábhachtaí ná páirt a ghlacadh!  Cuirfidh sé laethanta d’óige sa Ghaeltacht i gcuimhne duit, gan na ranganna. Tá fáilte roimh chách!

Le cur in áirithe nó a thuilleadh eolais:

Fón: Eilís 087 2941140 or Aonghus 086 8122882

Ríomhphost: mailto:gogaeilge@gmail.com

Idirlíon: http://gogaeilge.ning.com/

2 oíche B&B, 1 lón, 1 dinnéar

Lá iomlán Imeachtaí

ar €169

GLAOIGH ORAINN GO LUATH, ÁITEANNA TEORANTA!

*************************************************

Ciarraí

Ceardlann Scríbhneoireachta Gaeilge
Óstán Meadowlands, Trá Lí
Dé Sathairn, 3 Deireadh Fómhair 2009
10.00a.m. – 1.00p.m.

Le cúnamh ó Foras na Gaeilge, beidh ceardlann scríbhneoireachta ar siúl ag na Scríbhneoirí Gaeilge san Óstán Meadowlands, Trá Lí, Co. Chiarraí, ar an Satharn, 3 Deireadh Fómhair: 10.00a.m. go dtí 1.00p.m.
Chun gur féidir plé níos fearr agus níos mine a dhéanamh ar scríbhneoireacht na rannpháirtithe a theorainneofar a líon do sheisear sa chás seo.

Táille cláraithe 20 euro, mic léinn 5 euro, agus tá lón san áireamh sa táille, 1.00p.m. – 2.15p.m. N.B. Cóipeanna den saothar atá le plé: 3 dhán nó 2,500 focal de ghearrscéal, úrscéal, dráma nó eile, go dtí: 43 Na Cluainte, Trá Lí, Co. Chiarraí.

Mar ríomhphost is ansa linn a leithéid a fháil ag: feasta@eircom.net <mailto:feasta@eircom.net> i dtreo gur féidir é a sheoladh thart ar gach duine a bheidh páirteach sa cheardlann len a léamh roimhré.
Stiúrthóirí ceardlainne: Pádraig Ó Snodaigh, file & staraí, Mícheál Ó Ruairc, úrscéalaí & Pádraig Mac Fhearghusa, eagarthóir FEASTA.

Ba mhaith suimiú gearr ar struchtúr an úrscéil / dráma a bheith leis an ngiota féin, i dtreo gur féidir an t-iomlán a sheoladh thart ar na rannpháirtithe tamall maith roimh lá na ceardlainne féin chomh maith.

Imeachtaí Éigse
Tráthnóna Sathairn, 3 Deir. Fómh., tabharfar cuairt ar dhealbh na Spéirmhná i gCill Airne (bus ag fágáil Óstán Meadowlands, Trá Lí, ag 2.15p.m.), mar a labharfaidh Pádraig Rua Ó Súilleabháin ar Eoghan Rua agus a chomhfhilí, agus tá tráthnóna reacaireachta agus ceoil i Scairteach an Ghlinne ar na bacáin dá éis sin. Baineann na himeachtaí seo le clár Éigse Fhilí Chiarraí, agus ná dearmadtar an chaint ó Bhreandán Ó Ciobháin ar Ár Logainmneacha san Óstán Meadowlands ag a 8.00p.m. ar an Aoine, 2 Deir. Fómh. Oíche cheoil, chaidrimh agus amhránaíochta le John Lucid tar éis na léachta. Saorchead isteach.

(Réamhfhógra: Beidh Ceardlann Scríbhneoireachta Lae i nGaillimh ar an Satharn, 7 Samhain, 10.30p.m – 5.00p.m.).
Pádraig Mac Fhearghusa, 43 Na Cluainte, Trá Lí. feasta@eircom.net
*************************************************

Nuacht

Tá an t-eagrán is úire de Nuacht24 le léamh anois ag –

http://andrumamornuacht.blogspot.com/ – caith vóta, nocht tuairim, coinnigh Gaelach é!

*************************************************

Spraoi

Tá táirgí NUA againn don scoilbhliain 2009/10.

San áireamh tá:

Fógraí Glasa don Seomra Ranga – déan do chuid don timpeallacht!

Dathanna – póstaer álainn nua A2

Greamáin as Gaeilge – le gach sórt teachtaireacht spreagúla orthu.

Ar an Trá – póstaer dá-thaobhach A2

Chomh maith leis sin, tá na áiseanna ar fad a bhí ar fáil cheana agus a bhfuil an-tóir orthu go fóill!

Tá tairiscint speisialta againn:

Postas in aisce do orduithe os cionn 180 euro agus 70 greamáin in aisce le gach ordú seolta roimh 30 Meán Fómhair

Is féidir ordú agus íoc ar-líne (Paypal)

www.spraoi-online.com

*************************************************

Comhluadar Teoranta
7 Sráid Lombard Thoir, Baile Átha Cliath 2.
Fón: (01) 6715116 Facs: (01) 6710477

Is cuideachta teoranta gan scairchaipiteal í Comhluadar, cláraithe i mBaile Átha Cliath, Éire.
Oifig Chláraithe na Cuideachta: 7 Sráid Lombard Thoir, BÁC 2.
Uimhir Chláraithe na Cuideachta: 294302
CHY: 12843

Rannpháirtithe an chúrsa i gCorcaigh i mbun plé

Rannpháirtithe an chúrsa i gCorcaigh i mbun plé

D’éirigh go han-mhaith leis an chéad Chúrsa Forbartha & Bainistíochta a bhí ar siúl ag FNT an tseachtain seo caite i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh.

Éinne nach raibh deis acu freastal ar an gcúrsa dhá lá (nó nach raibh ábalta freastal ach ar lá amháin), beidh deis eile agaibh freastal ar an gcúrsa (nó an lá a chaill tú) i nGaillimh (26-27.10.09), i mBaile Átha Cliath (28-29.10.09), nó in Inis Ceithleann (11-12.11.09). Breis eolais fúthu seo go luath.

Mar a luadh muid roimhe seo, tabharfar freastal ar chúrsaí FNT san áireamh nuair a dhéanfaí riaradh ar an gCiste Teanga i mbliana.

Bhí an-tóir as céad lá an chúrsa ach go háirithe le 25 stiúrthóirí/stiúrthóirí cúnta ag freastail ar an gcéad lá.

Nóirín Ní Chéilleachar ag cogar i gcluas Mháire Uí Mhurchú ag an mbriseadh.

Nóirín Ní Chéilleachar ag cogar i gcluas Mháire Uí Mhurchú ag an mbriseadh.

Thug Máire Uí Mhurchú (Naíonra Neasain) ceardlann ar an Luath-thumoideachais Iomlán agus sealbhú teanga inár míníodh an teoiric go simplí agus ina raibh go leor samplaí praiticiúla ar conas an luath-thumoideachais iomlán a chur i bhfeidhm.

Thug Máire an dara cheardlann chomh maith, an uair seo ar pholasaí Gaeilge don Naíonra agus briseadh muid suas i ngrúpaí chun príomh-phointí polasaí Gaeilge Naíonra a phlé, rud a chabhraigh le saineolas na stiúrthóirí le blianta fada taithí a roinnt ar na stiúrthóirí cúnta nua.

Tar éis am lóin thug Barra Ó Caoimh as Gael-Taca cur síos ar thábhacht na teanga dúinn féin mar ghael agus modhanna chun feiceálacht agus úsáid na Gaeilge a spreagadh i measc pobal an naíonra, an scoilphobal níos leithne agus mór-phobal.

Dhírigh an dara lá ar shaincheisteanna bainistíochta inmheánacha na naíonraí. Ó tharla easpa na stiúrthóirí cúnta bhí an tinreamh níos ísle le timpeall dosaen stiúrthóirí i láthair.

Thug Nóra Anne Luck, Na Naíonraí Gaelacha eolas faoi conas aire a thabhairt do shláinte an stiúrthóra féin a bhíonn faoi an-chuid brú go leanúnach le linn na bliana.

Seán Ó hAdhmaill ag glacadh le moladh soiléireachta ó Eibhlín Nic Parthaláin, rud a léiríonn tábhacht rannpháirtíocht na stiúrthóirí leis na blianta taithí sna cúrsaí.

Seán Ó hAdhmaill ag glacadh le moladh soiléireachta ó Eibhlín Nic Parthaláin, rud a léiríonn tábhacht rannpháirtíocht na stiúrthóirí leis na blianta taithí sna cúrsaí.

Ansin tháinig Seán Ó hAdhmaill sna sála ar Rachel Ní Riada, (nach bhféadfadh freastal ar an gcúrsa de dheasca géarchéim práinneach ag an nóiméad deireanach) le cur i láthair ar chúrsaí earcaíochta foirne.

Bhí an t-ádh linn saineolas margaíochta Áine Ní Shléibhín, Oifigeach Forbartha le Gael-Taca i gCorcaigh le cur i láthair deireanach an lae, Margaíocht don Naíonra. Mhínigh sí modhanna chun “margaíochta ar an leathphingin” nó an scéal a scaipeadh ní amháin faoin naíonra áitiúil ach faoin  earnáil, faoi bhuntáistí an dátheangachais agus an luath-thumoideachais iomlán.

Mhínigh sí chomh maith tábhacht na nua-theicneolaíochta chun scéal a scaipeadh agus cumarsáid a fhorbairt leis an spriocghrúpa na tuismitheoirí (agus micléinn – stiúrthóirí cúnta féideartha). Thug sí míniú chomh maith ar phríomh-úsáidí Facebook agus Twitter ag admháil gur tosaitheoirí muid go léir le leithéidí Twitter, srl toisc gur teicneolaíochtaí nua iad.

Mar eolas, beidh Seán Ó hAdhmaill, Oifigeach Forbartha FNT ar fáil le linn Cruinniú Cinn Bliana Na Naíonraí Gaelacha chun comhairle theicniúil a thabhairt do stiúrthóirí atá ag iarraidh cuntais Facebook & Twitter, srl a oscailt.

Is cinnte go mbeidh roinnt stiúrthóirí atá tar éis freastail ar chúrsaí le ceardlanna cosúil leis an chúrsa thuasluaite agus fiú tá seans gur tú féin a bhí a mhúineadh.

É sin ráite, tá do shaineolas a roinnt, rannpháirtíocht agus freastal ar an gcúrsa rí-thábhachtach do rath na cúrsaí seo, ó tharla gur ón bplé neamhfhoirmeálta (cosúil leis an modh súgartha sa naíonra) a fhoghlaimíonn daoine rúdaí ar bhonn níos éifeachtaí.

Má tá aon cheist agat faoi na cúrsaí ná bíodh drogall ort téacs a sheoladh nó glaoch a chur ar Sheáin ag 0860403717 nó ar an oifig 01-8535101 nó ar ríomhphost eolas@naionrai.ie

Na_Naíonraí_GaelachaAr an Aoine bhuail Coiste na Naíonraí Gaelacha linn. Dóibh siúd nach bhfuil ar an eolas faoin eagraíocht,

“Is eagraíocht dheonach neamhspleách Na Naíonraí Gaelacha a thugann tacaíocht do Stiúrthóirí na Naíonraí ar fud na tíre.”

Tá beirt ionadaí ag an eagraíocht úd ar Bhord Stiúrtha Forbairt Naíonraí Teoranta agus is foinse eolais iontach na Naíonraí Gaelacha don fhoireann nua seo.

Thug Seán briseadh síos ar an obair fhorbartha a bhí ar siúl aige sna chéad chúpla seachtain ina ról nua agus príomhthosaíochtaí a d’aithin sé go dtí seo le comhairle ó Mháire Uí Bhriain (Leaschathaoirleach FNT) agus Ben Ó Floinn (Cathaoirleach FNT) mar Oifigeach Forbartha.

Príomhthosaíochtaí:

  • Proifíl na heagraíochta i measc pobal na Gaeilge agus tuismitheoirí i gcoitinne a ardú.
  • Tacú le Naíonraí bheith ar an eolas agus réidh don Scéim Bliain Réamhscoile Saor in Aisce.
  • Cinntiú go bhfuil struchtúr cáilithe trí Ghaeilge ar fáil do Stiúrthóirí Naíonraí chun go mbeidh siad ábalta Leibhéal 5 (& Leibhéal 6 amach anseo) sa chúrsa FETAC i gCúram Leanaí a bhaint amach.
  • Córas a chur i bhfeidhm chun cinntiú go mbíonn ardchaighdeán Gaeilge ag Stiúrthóirí (cúnta) go háirithe do Naíonraí beartaithe.
  • Feasacht na stiúrthóirí nua a ardú faoin Luaththumoideachais Iomlán sa Naíonra.
  • Feasacht na stiúrthóirí a ardú i leith na nuatheicneolaíochta ar leas an Naíonra agus na hearnála, m.sh. Facebook, Twitter.
  • An Ciste Teanga a fhorbairt.
  • Seirbhísí Naíonraí a fhorbairt mar chuid d’fhorbairt Scoilphobal i gcomhpháirt leis an ngaelscoil / gaelcholáiste is gaire, mar shampla, méadú ar líon na seisiúin agus cúraim aois-scoile a fhorbairt.
  • Cuir leis an gcomhoibriú leis na heagraíochtaí Gaeilge agus Gaeloideachas.
  • Obair leis na Coistí Cúraim Leanaí go léir chun cinntiú go gcuireann siad an tseirbhís ardchaighdeán céanna ar fáil do na naíonraí as Gaeilge mar a chuireann siad ar fáil do na seirbhísí cúraim leanaí Béarla.

Oifig_Aire_Leanaí_logoSin ceart amárach an spriocdháta le haghaidh foirmeacha iarratas don Scéim Bliain Réamhscoile Saor in Aisce (ECCE).

Is gá é a líonadh isteach as Gaeilge agus a sheoladh isteach chuig do Choiste Cúraim Leanaí is congáraí.

Breis eolais faoin scéim ar fáil anseo.

Stiúrthóirí: Bheinn buíoch daoibh as bhur seoltaí ríomhphost a chur i dtéacs (086 0403 717) nó i ríomhphost sean [ag] naionrai.ie le hainm an Naíonra chugam.

logo_facebookNá déanaigí dearmad cairdeas a ghlacadh linn ar Facebook.com/naionrai agus ar Twitter.com/naionrai chun go gcoineofaí ar an eolas thú faoi dhul chun cinn twitterin earnáil na luathbhlianta agus in earnáil na Gaeilge i gcoitinne.

Tá tús curtha againn san oifig le Forbairt Naíonraí Teoranta a thabhairt isteach sa mhílaois nua ó thaobh modhanna cumarsáide agus úsáid na teicneolaíochta de.

Le cúpla lá anuas bhunaigh muid an bhlag seo. Déanfar forbairt uirthi go leanúnach agus beidh eolas úsáideach agus tábhachtach d’earnáil na réamhscolaíochta Lán-Ghaeilge/naíscolaíochta le feiceáil anseo.

Bhunaigh muid cuntas Facebook le dá lá anuas “Forbairt Naíonraí Teoranta” ainm an chuntais má tá spéis agaibh cairdeas a dhéanamh linn.

Bhunaigh muid cuntas Twitter chomh maith chun léiriú do dhaoine céard a bhíonn ar siúl againn ar bhonn laethúil. Tá muid ar fáil ag http://twitter.com/Naionrai

Amach anseo tá súil againn go mbeidh muid ábalta líonadh foirmeacha ballraíochta, srl a ofráil ar líne agus cur leis an méid atá ar fáil ar ár suíomh gréasáin www.naionrai.ie

Tá seirbhís téacs saor in aisce ar fáil do Stiúrthóirí Naíonraí cheana féin ach é a lorg. Ní gá ach d’ainm, ainm an naíonra agus do sheoladh ríomhphost chuig 086 0403717.

Tá DVD bolscaireachta ar fáil saor in aisce ón oifig do naíonraí nó do dhaoine/grúpaí atá ag iarraidh naíonra nua a bhunú nó cur leis an líon seisiúin nó seirbhísí cúraim leanaí a ofrálann siad. Breis eolais ar fáil ó Sheáin ag eolas [@] naionrai.ie


Is blag í seo atá dírithe ar an scoilphobal gaelach.
Go príomha orthu seo siúd a bhíonn ag obair i naíonraí/naíscoileanna nó mar thuismitheoirí do ghaeil óga a fhreastalaíonn ar sheirbhísí cúraim leanaí lán-Ghaeilge.

É sin ráite, is deis é lucht na naíonraí a chur i measc pobal na Gaeilge agus an Gaeltachta i gcoitinne agus beidh neart eolas dóibh siúd atá Gaeilge acu (nó atá a fhoghlaim).

Is é an luath-thumoideachais iomlán bunchloch sealbhú teanga sna naíonraí/naíscoileanna agus mar sin féin, is iad na naíonraí agus na naíscoileanna bunchloch an chórais luath-thumoideachais iomlán in Éirinn!

Scéalta Twitter

Earráid: níor fhreagair Twitter muid. Foighid ort nóiméad go n-athlódála tú an leathanach.