Blag Forbairt Naíonraí Teoranta

Posts Tagged ‘gaelspell

Ceann de na dúshláin is mó atá roimh phobal na Gaeilge (agus tá go leor acu ann) ná an easpa margaíochta atá déanta ar na hacmhainní foghlamtha, feabhsaithe agus úsáidte Gaeilge.

Inniu díreoidh muid ar roinnt dóibh agus mar a bhíonn i gcónaí an cás ar ár mblag fáiltíonn muid roimh éinne muid a chur ar an eolas faoi bhreis acmhainní atá ar fáil do phobal na Gaeilge ina gcuimsítear foghlaimeoirí.

FoclóirFoclóirí:

Focal.ie (foclóir téarmaíochta seachas gnáthchaint)

Acmhainn.ie

FoclóirGaeilge.ie

An Foclóir Beag

EnglishIrishdictionary.com

Agus dar ndóigh is féidir An Foclóir Beag, An Foclóir scoile, An Foclóir Gaeilge-Béarla (Ó Dónaill),

Muna aimsíonn tú an focal nó an frása atá uait sna foclóirí liostáilte is féidir teagmháil a dhéanamh leis an gCoiste Téarmaíochta +353 1 889 2816 nó tearmai [@] forasnagaeilge.ie

Faighte ó nosmag.com (Irisleabhar Gaeilge)

Faighte ó nosmag.com (Irisleabhar Gaeilge)

Cruinneas na Gaeilge

Tá an dá bhogearra thíos ar fáil ag cruinneog.com

Gaelspell: Litreoir na Gaeilge

Ceart: Tacaíocht gramadaí

Molann muid do stiúrthóirí go háirithe stiúrthóirí nua an dá bhogearra seo a cheannach agus a úsáid. Tá siad in úsáid san oifig againne, tá siad an-simplí le n-úsáid agus tá siad ina chabhair mhór dúinn.

Cé nach bhfuil sé soiléir ón íomhá seo, is féidir teanga an fón a athrú go Gaeilge!

Cé nach bhfuil sé soiléir ón íomhá seo, is féidir teanga an fón a athrú go Gaeilge!

Áiseanna Fón:

Chomh maith is féidir foclóir Béarla -Gaeilge a íoslódáil ar do fhón póca ag Getthefocal.com

Is féidir leat do chuid Gaeilge a chleachtadh trí théacsáil ar do fhón póca chomh maith.

Ní gá ach ceann de fóin pócaí nua Samsung a cheannach (cuirtear Gaelfón ar na fóin le tuarthéacs as Gaeilge).

Ofrálann Teacs.ie seirbhís tuarthéacsála do do fhón póca trí feidhmclár tuarthéacs a íoslódáil chuig do fhón. Ní gá ach na treoracha simplí seo a leanúint.


Is blag í seo atá dírithe ar an scoilphobal gaelach.
Go príomha orthu seo siúd a bhíonn ag obair i naíonraí/naíscoileanna nó mar thuismitheoirí do ghaeil óga a fhreastalaíonn ar sheirbhísí cúraim leanaí lán-Ghaeilge.

É sin ráite, is deis é lucht na naíonraí a chur i measc pobal na Gaeilge agus an Gaeltachta i gcoitinne agus beidh neart eolas dóibh siúd atá Gaeilge acu (nó atá a fhoghlaim).

Is é an luath-thumoideachais iomlán bunchloch sealbhú teanga sna naíonraí/naíscoileanna agus mar sin féin, is iad na naíonraí agus na naíscoileanna bunchloch an chórais luath-thumoideachais iomlán in Éirinn!

Scéalta Twitter

Earráid: níor fhreagair Twitter muid. Foighid ort nóiméad go n-athlódála tú an leathanach.