Blag Forbairt Naíonraí Teoranta

Posts Tagged ‘swine flu

(íomhá ó www.cic.ie

(íomhá ó http://www.cic.ie)

Mar a léirigh roinnt daoibh an Ghaeilge ceart ar an téarma ná Ulpóg na Muc seachas Ulpóg na Muca a bhí againn ar dtús báire.

Go raibh maith agaibh as an gceartúchán.

Is féidir Fliú na Muc nó Fliú Mucúil mar atá i focal.ie a úsáideach chomh maith.

Comharthaí Ulpóg na Muc

Is iad na comharthaí géarchéime i bpáistí atá cúram dochtúra ag teastáil go práinneach uatha ná*:

 • Análú tapaigh nó deacrachtaí análú
 • Craiceann ar dhath gorm/corcra
 • Nach bhfuil a dhóthain deoch a ól acu
 • Nach bhfuil siad ag múscailt nó idirghníomhú
 • Chomh greannaitheach nach páiste a chur ar a shuaimhneas
 • Imíonn comharthaí ulpóige ach ansin filleann siad le fiabhras agus casacht níos measa.
 • Fiabhras le gríos
Coinnigh súil amach le haghaidh páistí le fiabhras agus gríos (íomhá faighte ó www.injuryboard.com)

Coinnigh súil amach le haghaidh páistí le fiabhras agus gríos (íomhá faighte ó http://www.injuryboard.com)

*Ba chóir a shoiléiriú go bhfuil cur chuige ciallmhar ag teastáil ó tharla go mbíonn go leor de na comharthaí seo le feiceáil leo féin i dtinnis comónta neamhthromchúiseacha do pháistí.

Ba chóir monatóireacht a dhéanamh ar pháistí agus aon athraithe a thaifeadadh. Má cheapann an bainistíocht an Naíonra go bhfuil páiste ag léiriú comharthaí Ulpóg na Muc is gá dóibh teagmháil a dhéanamh le tuismitheoir/caomhnóir láithreach nó duine teagmhála géarchéime muna bhfuil siad ar fáil.

Roinnt de na comharthaí d'Ulpóg na Muc (Íomhá faighte ó www.palscience.com)

Roinnt de na comharthaí d'Ulpóg na Muc (Íomhá faighte ó http://www.palscience.com)

Is iad na comharthaí géarchéime i ndaoine fásta atá cúram dochtúra ag teastáil go práinneach uatha ná*:

 • Gearranáil nuair atá scíth a ghlacadh nó nuair nach bhfuil mórán a dhéanamh ag an duine.
 • Análú pianmhar nó deacrachtaí análú
 • Ag casacht suas seile fuilteach
 • Tuirse nó mearbhall
 • Fiabhras ar feadh 4 nó 5 lá agus gan aon bhiseach (nó ag éirigh níos measa)
 • Biseach ag teacht ar dhuine agus ansin teacht fiabhras trom agus ag mothú níos measa arís.
Bileog Eolais ón HSE

Bileog Eolais ón HSE

Tá breis eolais do sheirbhíse réamhscolaíochta / cúram leanaí ar fáil as Béarla amháin faoi láthair ar shuíomh Feidhmeannach na Seirbhíse Sláinte (HSE) anseo.

Póstaer Eolais faoi Ulpóg na Muc

Tá an fíor leagan den phóstaer seo ar fáil ó shuíomh an HSE. Cliceáil air teacht air chun é a íoslódáil agus a chur i gcló.

Tá an fíor leagan den phóstaer seo ar fáil ó shuíomh an HSE. Cliceáil air teacht air chun é a íoslódáil agus a chur i gcló.

B’fhiú do Stiúrthóirí Naíonraí (agus na scoileanna lán-Ghaeilge) na póstaeir seo a chur i gcló agus a chur suas ar bhallaí an Naíonra (an gaelscoil nó an gaelcholáiste).

Foclóir

Greannaitheach(t): irritable

Faibhras le gríos: Fever with a rash

Neamhthromchúiseacha: non-serious

Gearranáil: Shortness of breath

Seile fuilteach: bloody sputum

Mearbhall: dizziness/confusion

HSE_lógó

Fógra Teilifíse ón bhFeidhmeannach na Seirbhíse Sláinte (HSE) cliceáil anseo.

Sraoth & casacht isteach i gciarsúr aon uaire más féidir (íomhá ó www.dietsinreview.com)

Sraoth & casacht isteach i gciarsúr aon uaire más féidir (íomhá ó http://www.dietsinreview.com)

Béasaíocht Casachta agus Sraotha

 • Más gá duit casacht nó sraoth, clúdaigh do shrón agus do bhéal le
  Ná lig don ulpóg scaipeadh, sraoth isteach i d'uillinn.

  Ná lig don ulpóg scaipeadh, sraoth isteach i d'uillinn.

  ciarsúr nó muna bhfuil ciarsúr agat casacht nó sraoth i gcoirnéal d’uillinn (crook of your elbow).

 • Úsáid ciarsúir aon uaire seachas cinn déanta as éadach.
 • Caith an chiarsúir isteach i mbosca bruscar dúnta.
 • Nigh do láimhe go díreach ina dhiaidh sin.

Sláinteachas sa Naíonra

 • Is gá dromchlaí comónta (seomraí súgartha, seomraí codlata, suímh cistine nó ithe, murláin doras, sconnaí, lámha/hanlaí leithreas, srl) a ghlanadh go laethúil nó níos minice más cuí le huisce te agus glantach (detergent) nó ciarsúir antaiseipteacha.
 • Is gá mapaí agus ceirteacha glantacháin a shláintiú leis an gnáth leacht nó tuaslagán tuarthóra do thimpeallachtaí cúraim leanaí nó trí nigh san inneall níocháin.

  Ábhar glantacháin (íomhá faighte ó sg.88db.com)

  Ábhar glantacháin (íomhá faighte ó sg.88db.com)

 • Is gá an gnáth sceideal glantacháin a dhéanamh agus a thaifeadadh de réir riachtanais  Rialacháin na Seirbhísí Réamhscolaíochta.
 • Is gá do lámha a nigh roimh agus tar éis bia a ullmhú, a fhreastal, a ithe, ag tabhairt bia do bhabaí, ag folamh bruscair, ag athrú clúidíní, ag cabhrú le páistí óga an leithreas a úsáid, ag bacadh leacht coirp, agus ag cabhrú le páistí a srón a shéideadh, srl.
 • Ba chóir go gcuirfí na gnéithe, cupáin, plátaí, srl isteach sa meaisín níocháin láithreach le haghaidh nigh laethúil.
 • Is gá do chuile baill foirne, tuismitheoir, páiste agus cúirteoir a lámha a nigh ar shroichinn an naíonra.
 • Ná tabhair cuairt ar éinne leis an ulpóg seachas má tá sé riachtanach.
 • Ní chóir do pháistí, tuismitheoirí, baill foirne nó cuairteoirí atá tinn teacht chuig an naíonra.

Foclóir

Murlán dorais: door handle

Glantach: detergent

Sláintigh: sanitize

Tuaslagán tuarthóra: bleach solution

Clúidín: nappy

I gcás easpa ciarsúra seo an slí is éifeachtaí chun cinntiú nach scaipfear an ulpóig/fliú.

Ulpóg na Muca (íomhá ó defendingfoodsafety.com)

Ulpóg na Muc (íomhá ó defendingfoodsafety.com)

Seo an chéad caibidil as trí chaipidil a chuirfear ar fáil anseo ar Ulpóg na Muc.

Cé chomh dáiríre agus atá paindéim (H1N1) 2009?
Dar leis an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte (WHO) mar a sheasann rudaí is paindéim measartha í. Tá an dearcadh seo bunaithe air an t-eolas atá ar fáil, ‘sé sin:

 1. Athshlánaítear mórchuid dóibh siúd a bhíonn fabhtaithe (infected) ag an ngalar gan aon ghá le cóir leighis nó le hospidéalú.
 2. Ar an meán, tá na staitisticí i leith cásanna troma nó marfacha ar chomhionann leis an ulpóg séasúrach in ainneoin go bhfuil ceantair agus/nó institiúid faoi leith inár tharla leibhéil níos airde ná seo.
 3. Go ginearálta, tá ospidéil agus córais sláinte i bhformhór tíortha go dtí seo ábalta déileáil leis an uallach daoine atá ar lorg cúram cé gur gá a admháil ag tréimhsí áirithe go raibh brú ar roinnt de na háiseanna agus córais seo.
Nigh do lámha chun cinntiú nach scaipfear an ulpóg - H1N1 (íomhá faighte ó www.scientificamerican.com)

Nigh do lámha chun cinntiú nach scaipfear an ulpóg - H1N1 (íomhá faighte ó http://www.scientificamerican.com)

Cuimhnigh

 1. Tá ról rí-thábhachtach ag baill foirne i naíonraí chun cinntiú nach n-éiríonn na páistí nó daoine fásta tinn.
 2. Ní féidir a léiriú cé chomh tábhachtach agus atá ag nigh na láimhe le linn an lae!

Ag Nigh na láimhe

An modh is éifeachtaí chun cinntiú nach scaipeann Ulpóg (fliú) na Muca ná ag nigh na láimhe go leanúnach agus go cúramach:

 • Úsáid gallúnach agus uisce te chun do lámha a ghlanadh.
 • Caith ar a laghad 10-15 soicind ag nigh agus cinntigh go nitear do mhéara, d’ionga, bos na láimhe (palm), caol na láimhe (wrist).
 • Sruthlaigh an gallúnach le uisce reatha agus triomaigh do lámha le tuáille pháipéar aon uaire.
 • Caith an tuáille pháipéar i mbruscar dúnta.
 • Coinnigh do lámha ar shiúil ó d’aghaidh an oiread agus is féidir.

Is ó shuíomh ghréasáin an IPPA a tháinig go leor don t-eolas thuas ó tharla easpa eolais as Gaeilge curtha ar fáil ag an HSE in ainneoin fiosruithe chuige seo.

Cuirfear Caipidil a dó ar fáil amárach.

Le haghaidh breis eolais faoin Ulpóg déan teagmháil le oifig áitiúil an HSE.

Stiúrthóirí: Bígí cinnte go bhfuil uimhir agat d’oifig áitiúil an HSE ar eagla na heagla.


Is blag í seo atá dírithe ar an scoilphobal gaelach.
Go príomha orthu seo siúd a bhíonn ag obair i naíonraí/naíscoileanna nó mar thuismitheoirí do ghaeil óga a fhreastalaíonn ar sheirbhísí cúraim leanaí lán-Ghaeilge.

É sin ráite, is deis é lucht na naíonraí a chur i measc pobal na Gaeilge agus an Gaeltachta i gcoitinne agus beidh neart eolas dóibh siúd atá Gaeilge acu (nó atá a fhoghlaim).

Is é an luath-thumoideachais iomlán bunchloch sealbhú teanga sna naíonraí/naíscoileanna agus mar sin féin, is iad na naíonraí agus na naíscoileanna bunchloch an chórais luath-thumoideachais iomlán in Éirinn!

Scéalta Twitter

Earráid: níor fhreagair Twitter muid. Foighid ort nóiméad go n-athlódála tú an leathanach.