Blag Forbairt Naíonraí Teoranta

Posts Tagged ‘tuaslagán tuarthóra

HSE_lógó

Fógra Teilifíse ón bhFeidhmeannach na Seirbhíse Sláinte (HSE) cliceáil anseo.

Sraoth & casacht isteach i gciarsúr aon uaire más féidir (íomhá ó www.dietsinreview.com)

Sraoth & casacht isteach i gciarsúr aon uaire más féidir (íomhá ó http://www.dietsinreview.com)

Béasaíocht Casachta agus Sraotha

 • Más gá duit casacht nó sraoth, clúdaigh do shrón agus do bhéal le
  Ná lig don ulpóg scaipeadh, sraoth isteach i d'uillinn.

  Ná lig don ulpóg scaipeadh, sraoth isteach i d'uillinn.

  ciarsúr nó muna bhfuil ciarsúr agat casacht nó sraoth i gcoirnéal d’uillinn (crook of your elbow).

 • Úsáid ciarsúir aon uaire seachas cinn déanta as éadach.
 • Caith an chiarsúir isteach i mbosca bruscar dúnta.
 • Nigh do láimhe go díreach ina dhiaidh sin.

Sláinteachas sa Naíonra

 • Is gá dromchlaí comónta (seomraí súgartha, seomraí codlata, suímh cistine nó ithe, murláin doras, sconnaí, lámha/hanlaí leithreas, srl) a ghlanadh go laethúil nó níos minice más cuí le huisce te agus glantach (detergent) nó ciarsúir antaiseipteacha.
 • Is gá mapaí agus ceirteacha glantacháin a shláintiú leis an gnáth leacht nó tuaslagán tuarthóra do thimpeallachtaí cúraim leanaí nó trí nigh san inneall níocháin.

  Ábhar glantacháin (íomhá faighte ó sg.88db.com)

  Ábhar glantacháin (íomhá faighte ó sg.88db.com)

 • Is gá an gnáth sceideal glantacháin a dhéanamh agus a thaifeadadh de réir riachtanais  Rialacháin na Seirbhísí Réamhscolaíochta.
 • Is gá do lámha a nigh roimh agus tar éis bia a ullmhú, a fhreastal, a ithe, ag tabhairt bia do bhabaí, ag folamh bruscair, ag athrú clúidíní, ag cabhrú le páistí óga an leithreas a úsáid, ag bacadh leacht coirp, agus ag cabhrú le páistí a srón a shéideadh, srl.
 • Ba chóir go gcuirfí na gnéithe, cupáin, plátaí, srl isteach sa meaisín níocháin láithreach le haghaidh nigh laethúil.
 • Is gá do chuile baill foirne, tuismitheoir, páiste agus cúirteoir a lámha a nigh ar shroichinn an naíonra.
 • Ná tabhair cuairt ar éinne leis an ulpóg seachas má tá sé riachtanach.
 • Ní chóir do pháistí, tuismitheoirí, baill foirne nó cuairteoirí atá tinn teacht chuig an naíonra.

Foclóir

Murlán dorais: door handle

Glantach: detergent

Sláintigh: sanitize

Tuaslagán tuarthóra: bleach solution

Clúidín: nappy

I gcás easpa ciarsúra seo an slí is éifeachtaí chun cinntiú nach scaipfear an ulpóig/fliú.

Is blag í seo atá dírithe ar an scoilphobal gaelach.
Go príomha orthu seo siúd a bhíonn ag obair i naíonraí/naíscoileanna nó mar thuismitheoirí do ghaeil óga a fhreastalaíonn ar sheirbhísí cúraim leanaí lán-Ghaeilge.

É sin ráite, is deis é lucht na naíonraí a chur i measc pobal na Gaeilge agus an Gaeltachta i gcoitinne agus beidh neart eolas dóibh siúd atá Gaeilge acu (nó atá a fhoghlaim).

Is é an luath-thumoideachais iomlán bunchloch sealbhú teanga sna naíonraí/naíscoileanna agus mar sin féin, is iad na naíonraí agus na naíscoileanna bunchloch an chórais luath-thumoideachais iomlán in Éirinn!

Scéalta Twitter

Earráid: níor fhreagair Twitter muid. Foighid ort nóiméad go n-athlódála tú an leathanach.