Blag Forbairt Naíonraí Teoranta

Cartlanna

Le cúpla bliain anuas tá amhráin chomhaimseartha a aistriú ina Ghaeilge i gcoláiste samhraidh Choláiste Lurgan. Le cuidiú scoláirí na cúrsaí Gaeltachta déanann siad na hamhráin a thaibhléiriú agus físeáin cheoil a chur le chéile dóibh.

Cé go raibh an-mheas ar an sár-obair seo i gcónaí i measc phobal na Gaeilge, i measc Gaeilgeoirí óga go háirithe, tá an físeán is déanaí dá gcuid, a leagan Gaeilge de Wake Me Up le Aviccii (féach an físeán) i ndiaidh aitheantas domhanda a bhaint amach. Laistigh de sheachtain ónár foilsíodh an físeán ar Youtube den chéad uair chuaigh breis agus milliún duine ar fud na cruinne ag breathnú air agus éisteacht leis an leagan taitneamhach Gaeilge seo.
Tá amhránaí an bhunleagain (Avicci féin), fear a bhfuil clú domhanda bainte amach aige, i ndiaidh a rá go poiblí ar Twitter cé chomh mór is a thaitníonn leagan Choláiste Lurgan leis.

Is cinnte gur éacht eile é seo atá bainte amach ag Coláiste gur Lurgan leis an mhéid seo, agus gur dea-phoiblíocht an t-aitheantas seo ar úsáid bheo na teanga, ar an sár-obair a bhíonn ar siúl sna coláistí samhraidh, agus ar an spraoi a bhaineann leis an Ghaeilge. Is cinnte go bhféadfadh níos mó saothair den chineál seo go leor daoine, daoine íga go háirithe a mhealladh i dtreo na teanga. Is féidir saothar eile de chuid Choláiste Lurgan a fheiceáil ar chainéal YouTube s’acu (http://www.youtube.com/user/tglurgan?feature=watch).

Tá a fhios ag an domhan mór is a mháthair go bhfuil an-chuid buntáistí ag baint le húsáid fón cliste sa lá atá inniu ann. Seo ráite, is gá do thuismitheoirí agus d’fhostaithe naíonraí a bheith thar a bheith cúramach agus iad ag tógáil grianghraf de leanaí más rud é go bhfuil siad le cur ar líne. Go minic bíonn seirbhísí suímh (location services) casta air go huathoibríoch ar fhóin chliste i ngan fhios d’úinéirí, mar go mbíonn gá leo do léarscáileanna agus do ghnéithe eile den chineál sin. Mura bhfuil na seirbhísí suímh seo casta as do ghrianghraif agus go ndéanfar grianghraif a uaslódáil ar líne is féidir le beagnach gach duine an suíomh ina thógtar iad a fheiceáil. Is cinnte gur ceist slándála atá sa mhéid seo nuair is leanaí atá i gceist. Déantar cur síos ar an mhéid seo san fhíseán. Chun na seirbhísí suímh seo a chasadh as téigh isteach go dtí Settings/Privacy/Location Services agus múch Ceamara. Murach sin, beidh tú ag íoslódáil sonraí faoin áit ar tógadh do chuid ghrianghraif ar d’fhón póca mar shampla, do sheoladh baile, scoil/naíonra do pháistí, srl.

I measc a ngníomhaíochtaí laethúla a bhíonn ar siúl i Naíolann St Martins bíonn ar leanaí dreacha daoine eile a léamh agus freagairt ar bhealach oiriúnach. Tá clár rathúil nuálach a bhaineann le héirim mhothúchánach forbartha agus curtha i bhfeidhm ag an naíolann seo, a chuidíonn leanaí a dhéanamh inniúil ó thaobh scileanna agus straitéisí don saol de.
Ní le leanaí amháin a bhaineann an clár seo áfach – tá sé mar sprioc aige go mbeadh tuismitheoirí páirteach ann freisin. San fhíseán seo tugann príomhoide na naíolainne, Ann Kearney, eolas breise faoin gclár.

San fhíseán ceangailte déanann Alison Gopnick cur síos ar a cuid taighde maidir le leanaí óga agus an chaoi a mbíonn siad ag smaoineamh. Pléann taighde Gopnick leis an mbailiú sofaisticiúil faisnéise agus leis an gcinnteoireacht a bhíonn ar siúl ag leanaí agus iad i mbun súgartha. Tugann sí léargas dúinn ar phróiseas smaointeoireachta leanaí, ar chomh tapa agus ar an méid mór ar féidir leo foghlaim. Creideann sí go bhfuil an-chuid le foghlaim againne mar dhaoine fásta ó phróiseas smaointeoireachta leanaí, mar is léir san fhíseán seo,
“But if what we want is to have open-mindedness, open learning, imagination, creativity, innovation, maybe at least some of the time, we should be getting the adults to start thinking more like children.”


Is blag í seo atá dírithe ar an scoilphobal gaelach.
Go príomha orthu seo siúd a bhíonn ag obair i naíonraí/naíscoileanna nó mar thuismitheoirí do ghaeil óga a fhreastalaíonn ar sheirbhísí cúraim leanaí lán-Ghaeilge.

É sin ráite, is deis é lucht na naíonraí a chur i measc pobal na Gaeilge agus an Gaeltachta i gcoitinne agus beidh neart eolas dóibh siúd atá Gaeilge acu (nó atá a fhoghlaim).

Is é an luath-thumoideachais iomlán bunchloch sealbhú teanga sna naíonraí/naíscoileanna agus mar sin féin, is iad na naíonraí agus na naíscoileanna bunchloch an chórais luath-thumoideachais iomlán in Éirinn!

Scéalta Twitter

Earráid: níor fhreagair Twitter muid. Foighid ort nóiméad go n-athlódála tú an leathanach.